PRESENTATIES


Hieronder kan je de slides van de plenaire sessie tijdens het allergiesymposium terugvinden. Andere slides/presentaties kan je opvragen via Sophie Delsinne (sophie.delsinne@azsintjan.be

Aanpak van Covid-19 vaccinatie en allergie in het AZ Sint-Jan

Dr. Marleen Goeteyn - Dr. Els Wittouck - Delsinne Sophie - Nikki Hernou
Download presentatie 

Gluten: waarheden en fabels
Dr. Tania Claeys
Download presentatie

Geneesmiddelenallergie: van pathogenese tot correcte diagnostiek
Prof. Dr. Ebo
Download presentatie